Inventarisatie van de buitenruimte

Het werk in de video is uitgevoerd in opdracht van Rijkswaterstaat en laat zien dat we inmiddels in het veld volledig werken zonder papier. Onze veldwerkploegen werken volledig digitaal en veel nuttige informatie voor de beheerders en of baggeraars wordt vastgelegd, voorzien van een foto en gedeeld via samenwerkingsportalen. Super efficiënt en doelmatig. Met onze apps kunnen we complete inventarisaties en inspecties van de buitenruimte uitvoeren. Zie ook onze diensten op het gebied van “Inventariseren plastics in watergangen en oevers”.