Ecologie

Heijdra Milieu breidt uit met Ecologie

Baggerwerkzaamheden moeten uiteraard altijd in overeenstemming met de Wet Natuurbescherming worden uitgevoerd. Een belangrijk onderdeel van deze verplichting is het zogenaamde “voorlopen” van de te baggeren watergangen. Tijdens dit voorlopen worden de betreffende watergangen geïnspecteerd of deze vrij van broedende vogels en hun nesten zijn.

De ecologie bestudeert zowel de wisselwerking tussen organismen onderling, als de relaties met hun niet-biologische omgeving.

Tevens wordt gelet op overige kritische factoren, zoals paaiplaatsen, groeiplaatsen van beschermde planten etc. De
inspectieresultaten worden vastgelegd in GIS-applicaties die live voor de aannemers zijn in te zien. We geven de betreffende watergang na de inspectie vrij, mits deze binnen enkele aan de beurt is.