Dienst­verlening

Heijdra Milieu Service B.V. is een adviesbureau met een specialisatie op het gebied van water-management. Met onze diensten leveren wij breed georiënteerd maatwerk. Ontdek hieronder wat wij te bieden hebben.

Dienstverlening
Het baggeren van een watergang is zonder een gedegen onderzoek niet toegestaan in Nederland. Door een onderzoek op basis van de normen NEN 5717 en NEN 5720 uit te voeren is het uitvoeren van baggerwerkzaamheden mogelijk. Niet alleen in geval van voorgenomen baggerwerkzaamheden is een waterbodemonderzoek noodzakelijk, ook geeft een onderzoek inzicht in eventuele waterkwaliteitsproblemen, die in de weg staan bij het behalen van bepaalde (natuur)doelstellingen.

We denken altijd vanuit de opdrachtgever. In dit werkveld vormt het onderzoek de basis voor de volgende stappen, het moet dus een gedegen product zijn, dat de opdrachtgever in staat stelt de voorgenomen activiteiten uit te voeren.

Een kwantiteitsonderzoek heeft inzicht in de hoeveelheid aanwezige baggerspecie. Dit kan als onderdeel van een waterbodemonderzoek uitgevoerd worden. Lees meer hierover bij peilingen, meting en volumebepalingen en veldwerkzaamheden.
Het credo “meten is weten” in ons op het lijf geschreven. Voor de uiteenlopende opdrachtgevers hebben we meetwerkzaamheden verricht in vrijwel alle soorten wateren die ons land rijk is. Zo hebben we o.a.:

de waterbodem van diepe plassen in NAP in kaart gebracht;
duizenden profielen in lintvormingen wateren gezet;
waterpartijen met raster en sonarmetingen ingemeten;
dijklichamen en watergangen met RTK-GPS ingemeten;
havens met sonar ingemeten

Om alle wateren in te kunnen meten beschikken we over divers materiaal, zoals een aantal boten, peilstokken, peilhengels, RTK-GPS systemen en een mobiel sonarsysteem die aan een RTK-GPS gekoppeld kan worden. Paul Vermeer heeft deelgenomen aan de begeleidingscommissie van de richtlijn Baggervolumebepalingen.

We beschikken over de nieuwste meettechnieken en applicaties. Onze veldwerkers kunnen direct de metingen in een profiel visualiseren. Groot voordeel hiervan is dat (meet)fouten uitgesloten worden. We hebben de processen zo ingericht en geoptimaliseerd dat we data “live” kunnen uploaden in onze systemen. We werken volledig papierloos, goed voor de CO2 voetafdruk reductie. Met onze software kunnen we uiterst nauwkeurig het volume in een theoretisch profiel (legger) of ten opzichte van de vaste bodem bepalen.

Geïnteresseerd? Neem gerust contact met Paul Vermeer op. Peilingen, meting en volumebepalingen
Heijdra Milieu Service is een erkende bodemintermediar. Veldwerk is een breed begrip en wij werken dan ook graag in de breedte. Uiteraard voeren we veldwerkzaamheden (bemonsteringen en peilingen) uit binnen waterbodemonderzoeken die we in eigen beheer uitvoeren. Daarnaast ondersteunen we verschillende opdrachtgevers bij het uitvoeren van veldwerkzaamheden. We zijn zeer flexibel en eigenlijk is er geen project te verzinnen binnen het werkveld waterbodem dat we niet aankunnen en/of al niet eerder hebben gedaan. We denken graag mee met de opdrachtgever, iedereen in de keten is tenslotte gebaat bij kwaliteit. Onze service is maatwerk. We kunnen onderdelen of het gehele veldwerk uit handen nemen. Onze veldwerkzaamheden bestaan uit:

In- en uitpeilingen
Landmeetwerkzaamheden met RTK-GPS
Milieukundig waterbodemveldwerk van 0 tot 45 m diep, van zoet- tot zoutwater
Inventarisaties van kunstwerken en oevers
Flora- en faunacontroles

Onze erkende veldwerker Jeroen Enthoven is flora- en faunacontroleur in opleiding. Zodra de opleiding is afgerond en hij gecertificeerd is, bieden wij deze deskundigheid, die onder andere in de planvorming en werkvoorbereiding wordt gebruikt bij aanbestedingen, contracten en offertes.

Inventarisaties van (zwerf)afval
Dieptekaarten

We beschikken over een brede vloot van voer- en vaartuigen, waaronder onze werkvlet. Werkboot Neem gerust contact met ons op om samen te ontdekken of we u van dienst kunnen zijn.
Het vergt gedegen kennis om de in de onderzoeksfase verzamelde informatie te vertalen naar een contract dat de basis vormt voor een uitvoeringsproject, zoals een baggerbestek. Door onze brede kennis in te zetten kunnen de deze informatie juist vertalen naar bijvoorbeeld een RAW-bestek. Naast het opstellen van het contract zijn we in staat het gehele proces uit te voeren. Denk hierbij aan de ecologische scans, vergunningen, meldingen etc. Ook staan we in nauw contact met de verwerkers, zodat we mee kunnen denken aan de meest economische en/of duurzame eindbestemmingen.

We ondersteunen beide contactpartijen. We kunnen de contracten opstellen en de aanbesteding begeleiden, maar ook als adviseur of partner bij D&C en/of UAV-GC projecten staan we de aannemerij bij.
Tijdens het uitvoeren van (bagger) werkzaamheden is het van groot belang dat dit volgens het contract en de daaraan verbonden wet- en regelgeving uitgevoerd wordt. Dit voorkomt financiële problemen, uitloop op de plannen en verstoring van de relatie met o.a. de omgeving. Wij werken hierbij gecertificeerd volgens de norm BRL 6000, protocol 6003.

Met een zeer ervaren team ondersteunen we u als opdrachtgever om het werk binnen de planning, budget en in een tevreden omgeving uit te voeren. Uiteraard lukt dat wegens onvoorziene omstandigheden niet altijd. Ook dan staan we u bij met snel en ter zake kundig handelen, zodat het effect op het proces te verwaarlozen is.

Onze toezichthouder is een ervaren, gecertificeerd en erkend milieukundige begeleider. Lees hier meer over de projecten en ervaring van onze toezichthouder, Jacco. Op dat vlak beschikken we over een zeer brede ervaring en kunnen mede dankzij onze veldwerk diensten het gehele proces en verificatietraject voor u uitvoeren.
Door het baggerwerk cyclisch te plannen en uit te voeren, kunnen kosten en moeite gespaard worden. Een baggerplan voorspelt de jaarlijkse kosten en kan als bewijsmiddel voor de waterkwantiteitsbeheerders gebruikt worden. Zo hebben wij voor een overheid met veel grondeigendommen een baggerplan opgesteld en uitgevoerd. Hierbij is in 3 jaar 450 kilometer watergang gebaggerd. Het hele proces is voor de opdrachtgever in online dashboards te volgen. Naast het vormgeven van het plan en het begeleiden van de uitvoering treden we als omgevingsmanager op, waarmee de opdrachtgever volledig ontzorgd wordt.

Krijgt u met regelmaat brieven van het waterschap met het verzoek onderhoudswerkzaamheden uit te voeren, neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.
Plastics in het milieu vormen een steeds groter wordend probleem. De productie en daarmee ook het afval neemt nog altijd sterk toe. Beheerders merken dit ook aan de toename van vervuiling van het watersysteem. Het gaat hierbij om zichtbare vervuiling van o.a. plastics, maar inmiddels weten we ook dat microplastics een onderdeel van het groeiende probleem zijn. Met onderzoek hebben we aangetoond dat microplastics aanwezig zijn in het water en in de waterbodem.

We hebben een methodiek aangepast, zodat deze door een waterbeheerder gebruikt kan worden voor het monitoren van de vervuilingsgraad van de oevers en het watersysteem. In het veld wordt alles in applicaties vastgelegd en voorzien van ondersteunend beeldmateriaal. Deze data wordt ontsloten via een dashboard, zodat de beheerder direct inzicht krijgt in de vervuilingsgraad. We werken met beeldkwaliteit en verwerken de data van verschillende jaren “over elkaar heen” zodat de beheerder ook verschillen in de jaren kan zien. Een voorbeeld van de hotspotkaart zoals via het dashboard beschikbaar, met werk dat is uitgevoerd in opdracht van Rijkswaterstaat:


Heijdra Milieu Service is aangesloten bij de Community of Practice Plastic. Samen met diverse professionals van publieke en private partijen en onderwijsinstellingen werken we aan de borging, ontwikkeling en ontsluiting van kennis over plastic en watersystemen. Zo leggen we belangeloos diverse zorgwekkende situaties vast in een eigen database. In de toekomst willen we samen met meerdere partners hieraan werken, zodat de beheerders tot actie kunnen overgaan. Ook ondersteunen we beheerders bij opruimacties. Door het vuil uit het milieu te halen wordt het probleem kleiner, maar uiteraard werkt een bronaanpak het best.

Het onderwerp is relatief nieuw, maar niet minder belangrijk. Neem voor vragen gerust contact met Paul Vermeer op.
Het baggeren van een watergang is zonder een gedegen onderzoek niet toegestaan in Nederland. Door een onderzoek op basis van de normen NEN 5717 en NEN 5720 uit te voeren is het uitvoeren van baggerwerkzaamheden mogelijk. Niet alleen in geval van voorgenomen baggerwerkzaamheden is een waterbodemonderzoek noodzakelijk, ook geeft een onderzoek inzicht in eventuele waterkwaliteitsproblemen, die in de weg staan bij het behalen van bepaalde (natuur)doelstellingen.

We denken altijd vanuit de opdrachtgever. In dit werkveld vormt het onderzoek de basis voor de volgende stappen, het moet dus een gedegen product zijn, dat de opdrachtgever in staat stelt de voorgenomen activiteiten uit te voeren.

Een kwantiteitsonderzoek heeft inzicht in de hoeveelheid aanwezige baggerspecie. Dit kan als onderdeel van een waterbodemonderzoek uitgevoerd worden. Lees meer hierover bij peilingen, meting en volumebepalingen en veldwerkzaamheden.
Het credo “meten is weten” in ons op het lijf geschreven. Voor de uiteenlopende opdrachtgevers hebben we meetwerkzaamheden verricht in vrijwel alle soorten wateren die ons land rijk is. Zo hebben we o.a.:

de waterbodem van diepe plassen in NAP in kaart gebracht;
duizenden profielen in lintvormingen wateren gezet;
waterpartijen met raster en sonarmetingen ingemeten;
dijklichamen en watergangen met RTK-GPS ingemeten;
havens met sonar ingemeten

Om alle wateren in te kunnen meten beschikken we over divers materiaal, zoals een aantal boten, peilstokken, peilhengels, RTK-GPS systemen en een mobiel sonarsysteem die aan een RTK-GPS gekoppeld kan worden. Paul Vermeer heeft deelgenomen aan de begeleidingscommissie van de richtlijn Baggervolumebepalingen.

We beschikken over de nieuwste meettechnieken en applicaties. Onze veldwerkers kunnen direct de metingen in een profiel visualiseren. Groot voordeel hiervan is dat (meet)fouten uitgesloten worden. We hebben de processen zo ingericht en geoptimaliseerd dat we data “live” kunnen uploaden in onze systemen. We werken volledig papierloos, goed voor de CO2 voetafdruk reductie. Met onze software kunnen we uiterst nauwkeurig het volume in een theoretisch profiel (legger) of ten opzichte van de vaste bodem bepalen.

Geïnteresseerd? Neem gerust contact met Paul Vermeer op. Peilingen, meting en volumebepalingen
Heijdra Milieu Service is een erkende bodemintermediar. Veldwerk is een breed begrip en wij werken dan ook graag in de breedte. Uiteraard voeren we veldwerkzaamheden (bemonsteringen en peilingen) uit binnen waterbodemonderzoeken die we in eigen beheer uitvoeren. Daarnaast ondersteunen we verschillende opdrachtgevers bij het uitvoeren van veldwerkzaamheden. We zijn zeer flexibel en eigenlijk is er geen project te verzinnen binnen het werkveld waterbodem dat we niet aankunnen en/of al niet eerder hebben gedaan. We denken graag mee met de opdrachtgever, iedereen in de keten is tenslotte gebaat bij kwaliteit. Onze service is maatwerk. We kunnen onderdelen of het gehele veldwerk uit handen nemen. Onze veldwerkzaamheden bestaan uit:

In- en uitpeilingen
Landmeetwerkzaamheden met RTK-GPS
Milieukundig waterbodemveldwerk van 0 tot 45 m diep, van zoet- tot zoutwater
Inventarisaties van kunstwerken en oevers
Flora- en faunacontroles

Onze erkende veldwerker Jeroen Enthoven is flora- en faunacontroleur in opleiding. Zodra de opleiding is afgerond en hij gecertificeerd is, bieden wij deze deskundigheid, die onder andere in de planvorming en werkvoorbereiding wordt gebruikt bij aanbestedingen, contracten en offertes.

Inventarisaties van (zwerf)afval
Dieptekaarten

We beschikken over een brede vloot van voer- en vaartuigen, waaronder onze werkvlet. Werkboot Neem gerust contact met ons op om samen te ontdekken of we u van dienst kunnen zijn.
Het vergt gedegen kennis om de in de onderzoeksfase verzamelde informatie te vertalen naar een contract dat de basis vormt voor een uitvoeringsproject, zoals een baggerbestek. Door onze brede kennis in te zetten kunnen de deze informatie juist vertalen naar bijvoorbeeld een RAW-bestek. Naast het opstellen van het contract zijn we in staat het gehele proces uit te voeren. Denk hierbij aan de ecologische scans, vergunningen, meldingen etc. Ook staan we in nauw contact met de verwerkers, zodat we mee kunnen denken aan de meest economische en/of duurzame eindbestemmingen.

We ondersteunen beide contactpartijen. We kunnen de contracten opstellen en de aanbesteding begeleiden, maar ook als adviseur of partner bij D&C en/of UAV-GC projecten staan we de aannemerij bij.
Tijdens het uitvoeren van (bagger) werkzaamheden is het van groot belang dat dit volgens het contract en de daaraan verbonden wet- en regelgeving uitgevoerd wordt. Dit voorkomt financiële problemen, uitloop op de plannen en verstoring van de relatie met o.a. de omgeving. Wij werken hierbij gecertificeerd volgens de norm BRL 6000, protocol 6003.

Met een zeer ervaren team ondersteunen we u als opdrachtgever om het werk binnen de planning, budget en in een tevreden omgeving uit te voeren. Uiteraard lukt dat wegens onvoorziene omstandigheden niet altijd. Ook dan staan we u bij met snel en ter zake kundig handelen, zodat het effect op het proces te verwaarlozen is.

Onze toezichthouder is een ervaren, gecertificeerd en erkend milieukundige begeleider. Lees hier meer over de projecten en ervaring van onze toezichthouder, Jacco. Op dat vlak beschikken we over een zeer brede ervaring en kunnen mede dankzij onze veldwerk diensten het gehele proces en verificatietraject voor u uitvoeren.
Door het baggerwerk cyclisch te plannen en uit te voeren, kunnen kosten en moeite gespaard worden. Een baggerplan voorspelt de jaarlijkse kosten en kan als bewijsmiddel voor de waterkwantiteitsbeheerders gebruikt worden. Zo hebben wij voor een overheid met veel grondeigendommen een baggerplan opgesteld en uitgevoerd. Hierbij is in 3 jaar 450 kilometer watergang gebaggerd. Het hele proces is voor de opdrachtgever in online dashboards te volgen. Naast het vormgeven van het plan en het begeleiden van de uitvoering treden we als omgevingsmanager op, waarmee de opdrachtgever volledig ontzorgd wordt.

Krijgt u met regelmaat brieven van het waterschap met het verzoek onderhoudswerkzaamheden uit te voeren, neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.
Plastics in het milieu vormen een steeds groter wordend probleem. De productie en daarmee ook het afval neemt nog altijd sterk toe. Beheerders merken dit ook aan de toename van vervuiling van het watersysteem. Het gaat hierbij om zichtbare vervuiling van o.a. plastics, maar inmiddels weten we ook dat microplastics een onderdeel van het groeiende probleem zijn. Met onderzoek hebben we aangetoond dat microplastics aanwezig zijn in het water en in de waterbodem.

We hebben een methodiek aangepast, zodat deze door een waterbeheerder gebruikt kan worden voor het monitoren van de vervuilingsgraad van de oevers en het watersysteem. In het veld wordt alles in applicaties vastgelegd en voorzien van ondersteunend beeldmateriaal. Deze data wordt ontsloten via een dashboard, zodat de beheerder direct inzicht krijgt in de vervuilingsgraad. We werken met beeldkwaliteit en verwerken de data van verschillende jaren “over elkaar heen” zodat de beheerder ook verschillen in de jaren kan zien. Een voorbeeld van de hotspotkaart zoals via het dashboard beschikbaar, met werk dat is uitgevoerd in opdracht van Rijkswaterstaat:


Heijdra Milieu Service is aangesloten bij de Community of Practice Plastic. Samen met diverse professionals van publieke en private partijen en onderwijsinstellingen werken we aan de borging, ontwikkeling en ontsluiting van kennis over plastic en watersystemen. Zo leggen we belangeloos diverse zorgwekkende situaties vast in een eigen database. In de toekomst willen we samen met meerdere partners hieraan werken, zodat de beheerders tot actie kunnen overgaan. Ook ondersteunen we beheerders bij opruimacties. Door het vuil uit het milieu te halen wordt het probleem kleiner, maar uiteraard werkt een bronaanpak het best.

Het onderwerp is relatief nieuw, maar niet minder belangrijk. Neem voor vragen gerust contact met Paul Vermeer op.